News and Еvents

IRIS Solutions в партньорство с LogSentinel реализира успешен проект за подобряване на информационната сигурност

20.05.2021г.

Ваучер на стойност 20 000 лв

Благодарение на Програмата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на ИАНМСП IRIS Solutions в партньорство с LogSentinel реализира успешен проект за подобряване на информационната сигурност.

Чрез интеграция на иновативното решение SentinelTrails към системите на IRIS Solutons бе осигурена информационна сигурност от най-високо ниво, благодарение на модерни технологии като блокчейн и изкуствен интелект. Отличното партньорство значително подобри процесите на  IRIS Solutions в три основни направления:

  • откриване на аномалии и подозрителна дейност в системите им;

  • защита на записите и доказателствен материал при последващо разследване на нередности;

  • управление и оптимизация на работните процеси, посредством наблюдение на всички бизнес събития в реално време.

Интеграцията на SentinelTrails към системите на IRIS Solutions помогна не само да се минимизира риска от вътрешни и външни кибератаки, но също така да се постигне съответствие с всички законови изисквания към компанията. Подобни са заложени в регламент (ЕС) 2016/679, както и в Наредбата за минимални изисквания за мрежова сигурност.

Проектът бе по процедура BG16RFOP002-2.015 – “Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии”.

IRIS SOLUTIONS.jpg

Как счетоводните компании могат да направят революция в бизнеса си

Трите ползи от отвореното банкиране, с които счетоводителите ще спестят нерви, усилия и ресурси

19.05.2021г.

 

През последното десетилетие дигитализацията в областта на услугите претърпя революционна промяна.

Тя ескалира още повече в резултат на глобалната пандемия COVID-19. В този процес огромна роля изигра навлизащото все по-серизно в живота ни отворено банкиране. То предлага възможност на доставчиците на услуги като счетоводство, бюджетиране, инвестиционна консултантска дейност да извършат своеобразна революция в развитието на бизнеса си.

 

За 2020 г. пазарът на счетоводен софтуер бе оценен на 12,01 милиарда долара. Очакванията са той да достигне 19,59 милиарда долара до 2026 г. Отвореното банкиране дава значителен тласък на пазара на счетоводен софтуер, който от своя страна бележи експоненциален растеж.

 

Отвореното банкиране може да бъде от полза за всеки тип доставчик на счетоводни услуги - било то счетоводна къща, която обслужва дейността на стотици малки и средни фирми, или финансов отдел на гигантска корпорация с офиси по целия свят. Инструментите на отворено банкиране могат да се използват за оптимизиране на счетоводните процеси на всички нива чрез автоматизиране на сложни и повтарящи се задачи.

 

IRIS Solutions предлага на счетоводните компании в България да се възползват от предимствата на отвореното банкиране.

Ето какви са основните ползи, които технологично-ориентираните счетоводни компании ще получат, ако базират бизнеса си на възможностите, които дава отворено банкиране.

1. Надграждане на счетоводния софтуер чрез автоматично импортиране на данни от банкови сметки

Голяма част от счетоводните процеси в днешно време все още робуват на миналото, поддържайки и обработвайки огромен обем електронни таблици. Много счетоводители все още генерират банкови извлечения в Excel/PDF формати от много различни банки и впоследствие въвеждат данните ръчно в счетоводния софтуер, с който работят. Това освен, че отнема много време, води и до грешки.

Ето защо, директният достъп до банковата сметка може да се превърне в най-важната полза за счетоводните фирми, осигурявайки им съвсем различно преживяване.

Използвайки отвореното банкиране, счетоводните компании получават незабавен достъп до данните на клиенти от всяка банка във всяка държава – лесно, удобно и сигурно. Всички данни са готови за употреба, тъй като са структурирани в единен формат и не е нужно данните от различните банки  да уеднаквяват чрез различни процеси на конвертиране.

Автоматичното „качване“ на данни  в счетоводния софтуер значително намалява риска от човешки грешки, спестява време и пари и подобрява производителността.

Автоматизираното импортиране на данни директно от банковите сметки може да помогне и за по-лесния онбординг на десетки нови компании в счетоводния софтуер. Всяка счетоводна компания знае много добре, че този процес може да бъде истинско предизвикателство.

Автоматичното импортиране на данни директно от банковите сметки, включително данни относно проверката на самоличността на клиента, номера на сметки и лични данни, опростява процеса на онбординг, създавайки безпроблемно потребителско изживяване и по-малко ръчна работа за счетоводителите.

В допълнение счетоводните компании могат да получат данни за историята на транзакциите за години назад само чрез едно интегриране и няколко кликвания. И така ще се спасят най-накрая от бремето на многото електронни таблици.

Автоматизацията на счетоводството осигурява по-голяма прозрачност, подобрено отчитане в реално време и подобрена ликвидност.

 

2. Добавяне на дигитален отпечатък при фактурирането

„Наливането“ на всички транзакции директно в счетоводния софтуер значително опростява данъчните изчисления чрез автоматичното добавяне и класифицирането на данните, независимо от банката или от типа сметка. Ръчното попълване на фактури може лесно да се автоматизира с помощта на отвореното банкиране, за да бъде сложен край на безкрайното засичане на плащанията по фактурите.

 

Друг счетоводен процес, който отнема много време и е обвързан с грешки, е ръчното съгласуване на банковите сметки, което може да се автоматизира с помощта на отворено банкиране. По този начин бизнесът може да сведе до минимум времето, разходите и количеството потенциални грешки.

 

Банковите данни могат да бъдат допълнително обработвани от интелигентни алгоритми, за да се създадат актуални и действащи решения, които дават възможност на счетоводните приложения да включват функции за бюджетиране, прогнозиране, финансово отчитане и анализ на паричните потоци. Във времена на икономическа несигурност, ERP бюджетирането и прогнозирането внасят яснота в бизнес решенията. Знанието колко пари може да похарчи бизнесът е жизненоважно и може да го предпази от финансови затруднения.

 

3. Извършване плащания директно от счетоводната програма

Предвид обстоятелството, че нашият свят уверено върви към времето, когато ще властват безкасовите плащания, отвореното банкиране предлага възможност за изплащане на заплати, за плащане на данъци и за всякакви плащания по фактури директно от счетоводния софтуер. Компаниите получават възможност да извършват плащания безпроблемно директно през счетоводния си софтуер от банковата си сметка, елиминирайки по този начин традиционните процедури, свързани с плащанията. Обработката на плащанията в счетоводното приложение предоставя отлична възможност за засилване на лоялността на клиентите, като им помага да спестят време. Незабавните плащания, извършени с помощта на отворено банкиране, предоставят възможност да се премине от бавни, остарели и скъпи процеси към много по-бързи разплащания.

Функционалността на услугата по иницииране на плащане може да повиши ефективността чрез автоматизиране на плащанията с периодични планове за фактуриране и плащане на вноски или групови плащания и обработка на пакети за обработка на няколко транзакции наведнъж. С помощта на отвореното банкиране, бизнесът може да получава или изпраща плащания с минимални такси, от 5 до 10 пъти по-ниски в рамките на няколко секунди.

Убедени ли сте вече, че още днес трябва да започнете да използвате отвореното банкиране?

Формулата за успех при съвременните финансови услуги и технологии изисква поставянето на клиента в центъра на всяко решение. Сътрудничество за иновации.

Приемането на отворено банкиране прави решенията от следващо поколение достъпни за всеки бизнес. Който направи тази крачка, изисква гаранции, че с използването на тази иновативна технология няма да има пропуски в бъдещите стратегии на компанията си.

Има много въпроси, свързани с техническото обслужване, съвместимостта и сигурността, които може да се превърнат в предизвикателство за всяка компания, ако тя няма надежден партньор, който да ѝ помага, да я подкрепа и да бъде нейн гръб в трудна ситуация.

Този партньор трябва да бъде избран много внимателно.

IRIS Solutions може да бъде Вашият надежден партньор.
Ние можем да се погрижим за всички аспекти на Вашия бизнес.

Ние предлагаме решения, работещи при всички предизвикателства.

Започваме ли?

ЗА IRIS SOLUTIONS

IRIS Solutions  е доставчик на Open-banking решения и услуги.
IRIS Solutions e платежна институция, лицензирана от БНБ за услугите: доставка на информация по сметка (AIS)  и иницииране на плащане (PIS).

IRIS Solutions предоставя на финансови институции  и иновативни компании услуги и решения,  които им позволяват да извлекат добавена стойност от възможностите, които дава Open banking, изразяващи се в: по-добро клиентско преживяване; по-добро познаване на клиентите; eлектронни (безкартови ) разплащания; постигане на съответствие с регулаторните изисквания и мониторинг на API.

Лицензирана по PSD2, компанията използва най-строгите международни стандарти за сигурност, за да осигури стабилна и надеждна връзка между финансовите институции, компаниите и клиентите им.

IRIS Solutions e интегрирала в IRIS PSD 2 HUB 13 български банки, платежни институции, Revolut, Paysera, банки от Гърция и Румъния.

"Айрис Солюшънс" и "Клауд Тек" ЕООД в стратегическо партньорство

22.02.2021 г.

"АЙРИС СОЛЮШЪНС" стартира партньорство с "КЛАУД ТЕК" ЕООД ( www.nula.bg ).
Двете компании обединяват усилията си с цел създаване на по-добри услуги за МСП в сферата на счетоводните услуги, базирани на интеграцията на Open-banking.

IRIS SOLUTIONS & NULA.BG.jpg

"Айрис Солюшънс" интегрира Paysera в своя PSD 2 HUB

20.01.2021 г.

PAYSERA вече е част от институциите, достъпни през платформата на "Айрис Солюшънс". Благодарение на осъществената успешна интеграция, „Айрис Солюшънс“ стъпи на още един европейски пазар - този в Литва.

"Айрис Солюшънс" е сред първите 20 компании

30.09.2020 г.

"АЙРИС СОЛЮШЪНС" е сред първите 20 компании, получили ваучер по програма "Иновации и конкурентоспособност - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии".
Днес, ваучер на стойност 20 000 BGN бе връчен на г-жа Галя Димитрова, управител на дружеството на церемония в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Aйрис Солюшънс Ваучер ИКТ.jpg

Европейската комисия прие пакет от документи, регулиращи цифровите финансови услуги

25.09.2020 г.

Цифрова финансова стратегия за Европа.jp

Европейската комисия прие нов пакет за цифровите финансови услуги. Той включва стратегии за цифровизиране на финансовите услуги и за малките плащания, както и законодателни предложения за криптоактивите и за устойчивостта на цифровите технологии. Целта на тези документи е да се насърчат конкурентоспособността и иновациите на Европа в областта на финансовите услуги. Така ще се проправи пътят за превръщането на Европа в световен лидер в разработването на стандарти във финансовата сфера. С него на потребителите ще се предоставят по-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания, като същевременно ще им се осигури защита и финансова стабилност.

 

Мерките са от възлово значение за икономическото възстановяване на ЕС, тъй като предвиждат нови начини за финансиране към европейския бизнес и в частност малките и средните предприятия. Пакетът има и основна роля за реализацията на Европейския зелен пакт и Новата промишлена стратегия за Европа. Комисията опростява разпоредбите и ги съобразява в по-голяма степен с цифровите технологии в стремежа си да насърчи отговорните иновации при финансовите услуги в ЕС.
Целта на мерките е и да се ограничат потенциалните рискове, що се отнася до защитата на инвеститорите, изпирането на пари и киберпрестъпността.

Eдна от основните сфери в пакета от мерки се отнася до т.нар. отворени финанси. Чрез тях се насърчава обменът на данни между бизнеса във финансовия сектор на територията на Европа. Гарантира си, че потребителите ще имат по-добър достъп и контрол върху личните данни. Оpen banking позволява достъп до повече клиентски и бизнес данни, които биха позволили на доставчиците на финансови услуги да предлагат по-персонализирани услуги, да посрещнат нуждите на клиентите си от продукти, разработени спрямо техните конкретни нужди. Също така доставчиците на услуги, базирани на open banking, дават възможност на хората и бизнесите да сравняват продукти и да намират най-изгодните за себе си възможности.

IRIS SOLUTIONS има лиценз от БНБ за операции в ЕС за PISP и AISP. Данните от API, до които има достъп IRIS SOLUTIONS, превръщат банковите сметки в ценен дигитален източник на информация. Компанията е доставчик на Open banking за банки, небанкови институции, търговски дружества и др. Решенията, предлагани от дружеството, дават нови възможности за развитие и по-голяма ефективност на различни сфери в бизнеса - банково дело, застраховане, счетоводни услуги, търговия на дребно, програми за лоялност и др.

"Айрис Солюшънс" участва в събитие, организирано от Дигиталната национална коалиция, Еconomic.bg и списание „Икономика“

15.09.2020 г.

"Oсемдесет и пет процента от банките, които работят в България са с публикувани и работещи интерфейси за Open banking услуги. Българският потребител скоро сам ще оценява удобствата, сигурността и привилегиите на внедрените решения" сподели Галя Димитрова на събитието, организирано от Дигиталната национална коалиция, Еconomic.bg и списание „Икономика“ на територията на „София Тех Парк“ на 10.09.2020г.

Iris Solutions.jpg

"Айрис Солюшънс" интегрира в своя PSD2 HUB най-голямата банка на Гърция 

07.09.2020 г.

"Aйрис Солюшънс" успешно интегрира първа банка от Гърция в своя PSD2 HUB.
National Bank Of Greece (NBG) вече е част от институциите, достъпни през платформата на "Айрис Солюшънс".

IRIS PSD2 HUB & Revolut.jpg

Клиентите на Revolut могат да добавят сметките си в приложението на "Айрис Солюшънс"

23.07.2020 г.

"Aйрис Солюшънс" се свърза в UK с платформата Open Banking, която ни позволява да се интегрираме към APIs на дружества във Великобритания.

Вслeдствие на осъществената интеграция клиентите на Revolut могат да добавят банковите си сметки в приложението на "Айрис Солюшънс".

IRIS PAY е сред 10-те избрани финалисти в първата програма на Qatar Fintech HUB

22.07.2020 г.

QATAR FICNTECH HUB.jpg

 Groworking стана част от местата, където можете да платите с IRIS PAY

15.07.2020 г.

Groworking e споделено работно пространство ( coworking space ) на София Тех Парк.
Мястото предоставя възможност за open-space работни места, зали за срещи и зони за почивка и забавление, като част от сграда Инкубатор.
Клиентите на Groworking вече могат да заплащат за предоставените им услуги чрез IRIS PAY.

IRIS PAY & Sofia Tech Park.jpg

Айрис Солюшънс стъпи на Европейския пазар

25.06.2020 г.

Първа банка извън България бе добавена в PSD2 HUB-a на „Айрис Солюшънс“

след успешната интеграция на Raiffeisen Bank Romania.

Чрез PSD2 HUB "Айрис Солюшънс" създава възможността всяка една платежна институция да интегрира в дигиталните си канали услугите по доставка на информация по сметка и иницииране на плащане.

IRIS PSD2 HUB.jpg

Boleron - новият партньор в мрежата от търговци на IRIS PAY

15.06.2020 г.

Boleron е софтуерна платформа за дигитално застраховане, използвана от лицензираният застрахователен брокер „Болерон Консултинг“ ООД.

Клиентите на Boleron вече имат възможност да се възползват от иновативната концепция на IRIS PAY за удобно, изгодно и сигурно плащане на различните видове застраховки, които предлага компанията.

IRIS PAY & Boleron.jpg

Банките в дигиталния портфейл на "Айрис Солюшънс" вече са десет

13.06.2020 г.

 

Клиентите на Търговска банка Д АД вече могат да добавят сметките си в IRIS multibank wallet. Така банките в дигиталния портфейл на „Айрис Солюшънс“ стават десет, с по-рано присъединените УниКредит Булбанк, Банка ДСК, TBI Bank, Алианц Банк България, Пощенска Банка, ОББ, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка и ПроКредит Банк.

Още 2 банки в IRIS multibank wallet

18.05.2020г.

Клиентите на Първа инвестиционна банка и ПроКредит Банк вече могат да добавят сметките си в IRIS multibank wallet. Така банките в дигиталния портфейл на „Айрис Солюшънс“ стават девет, с по-рано присъединените УниКредит Булбанк, Банка ДСК, TBI Bank, Алианц Банк България, Пощенска Банка, ОББ и Инвестбанк.

Избраха IRIS Solutions за участник във втория сезон на Програмата за иновации на Visa

09.04.2020 г.


Стартапът IRIS Solutions, бе избран за участник във втория сезон на Програмата за иновации на Visa, развивана от фонда за рискови инвестиции Eleven.
Програмата се фокусира върху финтех и разплащания, но второто й издание потърси и решения в сферата на устойчивото развитие и социалното предприемачество. Програмата цели и насърчаване на достъпа на повече жени до платформата.

“Щастливи сме, че усилията ни бяха оценени. Вярвам, че участието ни в програмата ще ускори процеса по разработване и валидиране на продуктите на IRIS Solutions. Компанията ни е лицензирана от БНБ платежна система, която има и лиценз за европейски доставчик на платежни услуги. Ние дигитализираме банковите сметки като ги превръщаме в платежно средство и така улесняваме разплащанията - те стават безконтантни, изгодни и с висока защита”, коментира Галя Димитрова, управляващ партньор в IRIS Solutions.


 

Iris Solutions, VISA, eleven.jpg

Програмата за иновации на Visa и Eleven дава възможност за достъп до технологичната инфраструктура на Visa и глобалната мрежа от партньори и клиенти."Радваме се, че IRIS Solutions e част от програмата. Амбициозният екип и технологичните възможности на решението са сериозна предпоставка за успех. Очакваме с нетърпение да станем част от този процес", коментира Веселина Маркова, програмен мениджър в Eleven Ventures.

IRIS PAY и “Имотека” АД в стратегическо партньорство

01.04.2020 г.

IRIS PAY навлиза в сектора на недвижимите имоти чрез партньорството си с “Имотека” АД, компания от групата на AG Capital.

Клиентите на “Имотека” АД вече имат възможност да се възползват от иновативната концепция на IRIS PAY за удобно, изгодно и сигурно плащане на депозита от 3% за капариране на недвижим имот, който биха желали да купят. За целта е необходимо само да се изтегли мобилното приложение от App store или Google Play и потребителят да ползва активно интернет банкиране от своята банка. С няколко клика депозитът може да бъде преведен от избрана банкова сметка на купувача директно в банковата сметка на “Имотека” АД. По този начин имотът се резервира за 7 дни, в които клиентът подписва договор за обслужване.

IRIS PAY e услугата, която дава достъп в реално време до всички сметки на потребителя във всички банки и прави възможно разплащането във физически и онлайн магазини при най-висока степен на защита на данните.

 

IRIS_IMO2.png

Fast, easy and convenient money transfers with the IRIS PAY mobile application

Starting today, you can easily transfer money to your bank account through the IRIS PAY mobile app. With the new functionality of the application can be transferred to another account holder or transfer between own accounts. With just a few clicks, the amount you want goes from account to account. All you have to do is scan the QR code or share a 6-digit code. Easy, fast and convenient.

Iris Pay.jpg

Iris Solutions made the first PSD2 payment at an online store

 

Iris Solutions made the first PSD2 payment at online store - pimodo.com

The operation is performed by generating a QR code. The transaction is reflected in both the IRIS digital portfolio and the customer's Online Banking, and the merchant receives a confirmation of the confirmed payment.

Customers of UniCredit Bulbank, DSK Bank, TBI Bank, Allianz Bank Bulgaria, Postbank, UBB and Investbank now can add their accounts to IRIS MULTIBANK WALLET

IRIS MULTIBANK WALLET is an application of Iris Solutions Ltd. that allows you to add your accounts from different banks in one common digital wallet, accumulate your information from them and pay from the account you prefer.

With IRIS MULTIBANK WALLET you can:


• pay for your online purchases
• pay for goods or services at retail outlets
• arrange translations for your close friends

IRIS MULTIBANK WALLET is designed to meet all regulatory and technical requirements.

IRIS MULTIBANK WALLET is an application that is available for Android and iOS.

Iris Solutions in a new office

From 06.12.2019 Iris Solutions Ltd. is located in a new office. The company has been approved to become part of the ecosystem of the Sofia Tech Park incubator. The current address of the company is Sofia, 111B Tsarigradsko shose Blvd., Incкubator Building fl.1

Fintech connect – London

On the third and fourth of December 2019, one of the largest events in the world, reflecting the development of the fintech business - Fintech Connect 2019, took place in London, United Kingdom. During the discussions, many topics were discussed in the field of blockchain technologies, payment trends, digital marketing and more. Many companies have presented their open banking solutions and plans - personal finance management, payment initiation, information management and enrichment, digital identification, data protection and more.
We are delighted to be part of this dynamic community together with representatives of several Bulgarian companies and thanks to the assistance of the Executive Agency for Promotion of SMEs.

Iris Solutions attends Expo Moite Pari

On November 16 and 17, the Expo Moite Pari was held in Novotel Sofia. The expo has proved to be the most informative, wide-ranging and useful event for personal finance in Bulgaria. Among the topics discussed were investing in mutual funds, alternative investments, real estate and home loans, as well as fintech technologies. Galya Dimitrova was pleased to present to the participants the topic of Open Banking and to answer the many questions from the attendees about the technological solutions developed by the company - payment terminal for accepting and initiating payment within the meaning of PSD 2.

The possibility of an innovative banking boom has already been revealed

The financial industry is at the door of a big change. Banking opens up to innovative solutions that push new, revolutionary financial modeling ideas into the marketplace and create an exclusive consumer experience. Now is the time for banks and financial institutions to make the leap into the universe of open technology opportunities, give their users direct access to their funds, and change banking for the better.

The deadline for preparation has passed. It is time for a change. We also expect this change to be difficult at first, a little confusing in the middle and wonderful at the end. The Iris Solutions team is ready to support banks in the transition to this change, which must first be recognized and accepted by them. The most important stage of change is choice. If you have not already done so, we suggest you join and become our partner in creating new models.

Iris Solutions is licensed to operate as a payment institution

On September 17, 2019, the Board of Bulgarian National Bank issued a license to operate as a payment institution of Iris Solutions Ltd. pursuant to Art. 12, para. 1 of the Law on Payment Services and Payment Systems. Pursuant to the license issued, Iris Solutions Ltd. may provide payment services under Art. 4, items 7 and 8 - payment initiation services and account information provision services

Launch of the IMO HUB platform

Iris Solutions launches  the digital platform IMO HUB for real estate deals, financed with mortgage loans.The platform unites the efforts of all participants in the process - real estate agencies, notaries, appraisers, banks. The partners of the platform at this stage are the agencies Address, ERA, Primo + and Imoteka, Polyconsult Appraisal Company, Advance Expert Ratings, First Investment Bank.

ImoHub_logo_color.jpg

Technical solutions according to EU Regulation 2018/389

In view of the upcoming deadlines under Commission Regulation 2018/389 of 27.11.2017. in addition to EU Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council as regards regulatory technical standards for the in-depth identification of the customer and common and secure communication standards Iris Solutions Ltd. is ready to provide technical solutions as required by the Regulation.

At present, Iris Solutions Ltd. cannot publish the technical solutions mentioned above as it awaits the decision of the BNB in ​​connection with the application for registration as a company providing account information services and licensing as a payment institution providing payment initiation services.

Participation in the annual meeting of EPA Bulgaria

On January 18 and 19, 2019, the annual meeting of EPA Bulgaria, part of the world's leading real estate franchise, was held on the beach in Kranevo. A small part of our team was among the guests of the event, having the opportunity to present the projects we are working on and their implementation in the field of real estate.

Еxpo "Мy Money"

On October 27 and 28, the annual Expo My Money was organized under the motto Decode Your Finance.

The main topics presented to the participants were:

–  How to manage our personal finances successfully?
– How does the pension system work and how much do we need to save to get decent old age?
– Investment opportunities and long-term profitable savings.
– How to protect ourselves and our loved ones from risks?
– How to invest in real estate as a way of long-term savings?
– Personal finance workshops for our children.

You can see more information about the event here

The annual edition of the DigitalK Technology Conference

On May 31, 2018 and 01.06.2018 in Sofia was held the annual edition of the DigitalK technology conference, with the participation of leading companies in the financial industry, technology companies, numerous start-ups. The main topics of discussion were shared economy, blockchain technology and its application, augmented reality and more. The fintech companies agreed on the need for better organization and activity in the participants in this market, including banks.

Financial and Technology Forum

On April 12, 2018 The XX anniversary edition of the financial-technological forum entitled "Digitization is a catalyst for the modernization of the financial sector" was held. The forum was attended by leading participants in the Bulgarian financial market, as well as companies in the IT sector. Participants actively discussed the impact of new technologies on the financial services offering and business strategies of companies.

New law on payment services and payment systems

On 06.03.2018. The new Law on Payment Services and Payment Systems entered into force, which provides customers with greater security of payments and initiates so-called. an "open-banking process" that will increase competition in the financial market and improve customer service.